Зарежда Събития

« All Събития

Съвместен онлайн семинар в ZOOM на фондация „Български адвокати за правата на човека“ и ЦОА „Кръстю Цончев“ на тема: „Подобряване приложението на Хартата на основните права на ЕС на национално ниво“ (по проекта „Адвокати за права“, финансиран от програма „Правосъдие“ на ЕС)

21 април @ 10:30 am - 1:30 pm EEST

СЕМИНАР:
Как да подобрим приложението на Хартата на основните права на Европейския съюз на национално ниво?

#L4RSofia

ZOOM PLATFORM WEBINAR

Дата: 21 април 2021 г., 10.30 – 13.30 ч.
Място: Онлайн, през Зуум
Език: Български
Участници: Юристи

Семинарът:
Изследване на Агенцията за основните права на Европейския съюз (FRA) от края на ноември 2019 г. за осведомеността за Хартата на основните права на Европейския съюз в държавите членки установи изключително ниски нива на познаване на Хартата сред гражданите на Съюза: едва 4 от 10 знаят изобщо за съществуването й, а от тях едва 12% са наясно какво представлява тя. Изследването изтъква също така, че съдиите в държавите членки се позовават спорадично на разпоредби от Хартата, основно в областта на миграцията, защитата на личните данни и наказателното право. Законодателите от своя страна също се осланят на Хартата рядко при приемането на национално законодателство, отново предимно в областта на защитата на лични данни. Не на последно място, Агенцията подчертава добавената стойност на Хартата в страни, където съществуват рискове за ефективната съдебна защита или националните съдебни системи са компрометирани.
Как да направим Хартата разпознаваема сред българските граждани и специалисти? Как да я направим работещ инструмент в защита на основните права на гражданите? Как да я използваме като алтернативна защита? И накрая, как да я използваме за подобряване на националните правни средства за защита?
Тези въпроси ще бъдат във фокуса на семинар, организиран от фондация „Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ) в рамките на европейския проект „Адвокати за защита на основните права“ (Lawyers4Rights, www.lawyers4rights.eu).
В семинара ще вземат участие съдии, представители на професионалните адвокатски организации, Министерството на правосъдието, Омбудсмана, Националното бюро за правна помощ и университетски преподаватели.
Проектът „Адвокати за защита на основните права“ (Lawyers4Rights)
Проектът разглежда най-общо Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално някои от съвременните предизвикателства, свързани с прилагането на основните права на равнище ЕС и на национално ниво. Проектът се изпълнява от консорциум, ръководен от фондация „Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ), който включва Университета в Бургос и Общия съвет на испанските адвокати, както и Италианската федерация на свободните професии (Confprofessioni), Италианската асоциация на адвокатите (ANF, Associazione Nazionale Forense) и Адвокатската колегия на Милано. Този международен консорциум получи безвъзмездна помощ от Европейската комисия в размер на 376 943,44 евро за периода 2019-2020 г. за изпълнение на проекта „Адвокати за защита на основните права“ (сега удължен до септември 2021 г.) в рамките на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз 2014-2020 г.
Проектът има за цел да обучи адвокати в областта на основните права и по-специално по отношение обхвата и приложението на Хартата на основните права на Европейския съюз. Проектът също така има за цел да запознае адвокатите с европейското и национално законодателство и съдебна практика в областта на основните права. Ето защо прилагането на Хартата се разглежда през двойната призма на европейското и националното законодателство и съдебна практика. Проектът има за цел също така да повиши осведомеността сред юристите за тяхната значима роля в областта на основните права.
До момента са проведени четири обучителни семинара за адвокати от България, Италия и Испания и три национални конференции в трите държави членки. Като подготовка на обучителните семинари бяха изготвени и два доклада по специфично разглежданите теми права на мигрантите при събирането на семейството и права на обвинените и задържаните за тероризъм, както от европейска, така и от национална гледна точка. Тези доклади, изготвени на английски език (езика на проекта), са достъпни на уеб сайта на проекта (www.lawyers4rights.eu).

 

Детайли

Дата:
21 април
Час:
10:30 am - 1:30 pm