Зарежда Събития

Събития за октомври 2019

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
30

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: гр. Урануполи, Република Гърция. Изнесен семинар по темите: „Градините на Света Богородица – минало, настояще и бъдеще“ и „Правото на вероизповедание и религиозните институции в Република България“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: гр. Урануполи, Република Гърция. Изнесен семинар по темите: „Градините на Света Богородица – минало, настояще и бъдеще“ и „Правото на вероизповедание и религиозните институции в Република България“

Място на провеждане: гр. Смолян. Семинар на тема: „Неранвоправните клаузи в потребителските договори“

Място на провеждане: гр. Урануполи, Република Гърция. Изнесен семинар по темите: „Градините на Света Богородица – минало, настояще и бъдеще“ и „Правото на вероизповедание и религиозните институции в Република България“

Място на провеждане: гр. Пловдив. Специализирано обучение по вещно право – V модул

Място на провеждане: гр. Велинград. Изнесен съвместен семинар на ЦОА и АК Ловеч на тема: „Собственически и владелчески искове. Преглед и анализ на актуалната съдебна практика“

Място на провеждане: гр. Урануполи, Република Гърция. Изнесен семинар по темите: „Градините на Света Богородица – минало, настояще и бъдеще“ и „Правото на вероизповедание и религиозните институции в Република България“

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – IV модул

7

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Транспортни престъпления – I част“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Транспортни престъпления – II част“

Откриване на новата учебна година на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Медицинските грешки в практиката на ЕСПЧ“

12
13
14

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Актуални въпроси на трудовото законодателство“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Финансово управление и контрол на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Актуални въпроси“

17

Място на провеждане: гр. Стара Загора. Семинар на тема: „Трансгранично връчване на книжа и снабдяване с изпълнителни титули. Събиране на вземания от чужбина“

Място на провеждане: гр. Пловдив. Специализирано обучение по вещно право – VI модул

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – IV модул (гр. София)

Място на провеждане: гр. Пловдив. Специализирано обучение по вещно право – VI модул

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – IV модул (гр. София)

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Семинар на тема: „Промените в АПК – практическо приложение“

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – IV модул (гр. София)

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Актуални въпроси по прилагането на АПК. Новости в законодателната уредба. Искови производства по АПК – преглед на съдебната практика“ – I част

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Актуални въпроси по прилагането на АПК. Новости в законодателната уредба. Искови производства по АПК – преглед на съдебната практика“ – II част

23
24

Място на провеждане: гр. Видин. Кръгла маса на тема: „Устройствени и етични правила за упражняване на адвокатската професия в България, Сърбия, Румъния, Словения и Хърватска“

Място на провеждане: гр. Русе. Семинар на тема: „Доклад и въззивно производство по ГПК“

Място на провеждане: гр. Хасково. Семинар на тема: „Практически проблеми при обжалване на задържането по чл. 72 от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 ч. по чл. 64, ал. 2 от НПК в светлината на ЕКПЧ. Предпоставки за законосъобразност на мерките за неотклонение ”задържане под стража” и „домашен арест” според практиката на Европейския съд по правата на човека“

26
27
28

Представяне на книгата на адв. Валентина Бакалова „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“

30

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Семинар на тема: „Актуални въпроси във връзка с измененията в АПК“

Място на провеждане: гр. Пловдив. Специализирано обучение по вещно право – VII модул

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс по облигационно право – I модул

Място на провеждане: гр. Плевен. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – III модул

Място на провеждане: гр. Пловдив. Специализирано обучение по вещно право – VII модул

Място на провеждане: гр. Плевен. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – III модул

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс по облигационно право – I модул

Място на провеждане: гр. Плевен. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – III модул

+ Export Events