Зарежда Събития

Събития за септември 2020

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Място на провеждане: к.к. „Св. Влас“. Съвместен семинар на ЦОА и АК Сливен на тема: „1. Спор за материално право при искане за нанасяне на имот в КККР; 2. Устройство на територията и кадастъра – последни изменения и допълнения в ЗУТ и ЗКИР; 3. Вещноправни проблеми, свързани с урегулирането на недвижими имоти – действие на уличнорегулационен и дворищнорегулационен план по отменената нормативна уредба; отпадане на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план; урегулиране по ЗУТ; кадастър“

Място на провеждане: гр. Хисаря. Съвместен семинар на ЦОА и АК Ловеч на тема: „Делегиране и заместване по АПК“

13
14
15

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс по арбитраж – I част. Тема: „Арбитражно споразумение и арбитражна компетентност“ (14:00 ч. – 17:00 ч.)

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс по арбитраж – II част. Тема: „Формиране на арбитражен орган. Арбитражно производство. Доказване. Спиране и прекратяване“ (14:00 ч. – 17:00 ч.)

18
19
20
21
22

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Свикване и провеждане на общите събрания на ООД и АД – практически проблеми“ (14:00 ч. – 17:00 ч.)

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Право на изразяване на мнение на адвоката. Граници и специфики“ (14:00 ч. – 17:00 ч.)

25
26
27

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс по арбитраж – III част. Тема: „Арбитражно решение. Отмяна и екзекватура на арбитражно решение“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: “Осигурени социални рискове, свързани с COVID-19. Осигурително законодателство, прието в условията на извънредно положение. Преглед на възникналите практически проблеми” (14:00 ч. – 17:00 ч.)

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Прякото действие на Конституцията. Приложение на конституционните норми в практиката на съда“ (14:00 ч. – 17:00 ч.)

1
2

Място на провеждане: с. Бързия. Съвместен семинар на ЦОА и АК Враца на тема: „Закон за административните нарушения и наказания: Нови моменти в уредбата на отговорността на юридическите лица по чл. 83а и сл. от Закона за административните нарушения и наказания. Практически въпроси на съдебното оспорване на издадените наказателни постановления и електронни фишове“

Място на провеждане: с. Бързия. Съвместен семинар на ЦОА и АК Враца на тема: „Пране на пари“

+ Export Events