Зарежда Събития

Събития за ноември 2019

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
28

Представяне на книгата на адв. Валентина Бакалова „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“

30

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Семинар на тема: „Актуални въпроси във връзка с измененията в АПК“

Място на провеждане: гр. Пловдив. Специализирано обучение по вещно право – VII модул

Място на провеждане: гр. Плевен. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – III модул

Място на провеждане: гр. Пловдив. Специализирано обучение по вещно право – VII модул

Място на провеждане: гр. Плевен. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – III модул

Място на провеждане: гр. Плевен. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – III модул

4
5
6

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Съвместен семинар на ЦОА и САК на тема: „Касационното обжалване по ГПК“

Място на провеждане: гр. Враца. Семинар на тема :“Предявяване на вземанията в заповедното производство и исковия процес“

Място на провеждане: гр. Стара Загора. Семинар на тема: „Промените в АПК“

Място на провеждане: гр. Русе. Семинар на тема: „Касационно производство по ГПК“

Място на провеждане: гр. Пловдив. Специализирано обучение по вещно право – VIII модул

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Семинар на тема: „Адвокатската защита в наказателния процес“.

10
11
12

Място на провеждане: ЦОА „Крътю Цончев“. Семинар на тема: „Неравноправните клаузи в потребителските договори“

14

Място на провеждане: гр. Бургас. Семинар на тема: „Родителската отговорност през призмата на ревизираната версия на Регламент 2201/2003 г.“

Място на провеждане: гр. Благоевград. Семинар на тема: „Търговски спорове“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – V модул

Място на провеждане: к.к. „Св. Св. Консантин и Елена“. Съвместен семинар на ЦОА и АК Силистра, АК Добрич, АК Шумен и АК Ямбол на тема: „Неизпълнение на договорни задължения. Преглед на съдебната практика“

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – V модул

18

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Възстановяване на запазена част от наследство – различните хипотези. Преглед на съдебната практика“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Актуални промени в ДОПК“

21

Международна конференция за обмен на добри практики. Практически проблеми на прилагането на ХОПЕС

Ден на българската адвокатура – Честит празник

Място на провеждане: гр. Смолян. Семинар на тема: „Неимуществени вреди – справедливост и други проблеми. Практика на ЕСПЧ, на СЕС и на българските съдилища“

Международна конференция за обмен на добри практики. Практически проблеми на прилагането на ХОПЕС

Място на провеждане: гр. Разлог. Съвместен семинар на ЦОА, АК Кюстендил и АК Благоевград на тема: „Анализ на измененията в НПК“

Място на провеждане: гр. Хисаря. Изнесен съвместен семинар на ЦОА и АК Търговище на тема: „Проблеми на затрахователното право – погасителна давност в застрахователните отношения, регресен и пряк иск, неустойка и лихва“

Международна конференция за обмен на добри практики. Практически проблеми на прилагането на ХОПЕС

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Семинар на тема: „Касационното обжалване по ГПК – практическа насоченост“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Служебният защитник в наказателния процес“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Двудневно обучение на тема: „Вписванията в Имотния регистър. Преглед на актуалната практика на ВКС“.

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Двудневно обучение на тема: „Вписванията в Имотния регистър. Преглед на актуалната практика на ВКС“.

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Защита на личните данни в практиката на СЕС – I част: Основни нормативни актове в правото на ЕС за защита на личните данни и отражението им в националното право“

Място на провеждане: гр. Стара Загора. Семинар на тема: „Анализ на измененията в НПК. Практически аспекти на приложението на институтите на давността и реабилитацията по НК“

Място на провеждане: гр. Хасково. Семинар на тема: „Новите промени в ЗОП“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Правата на пострадалите от престъпления в светлината на чл.2, чл.3 и чл.8 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи“

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – V модул (гр. София)

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – V модул (гр. София)

+ Export Events