Зарежда Събития

Събития за декември 2019

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Семинар на тема: „Касационното обжалване по ГПК – практическа насоченост“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Служебният защитник в наказателния процес“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Двудневно обучение на тема: „Вписванията в Имотния регистър. Преглед на актуалната практика на ВКС“.

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Двудневно обучение на тема: „Вписванията в Имотния регистър. Преглед на актуалната практика на ВКС“.

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Защита на личните данни в практиката на СЕС – I част: Основни нормативни актове в правото на ЕС за защита на личните данни и отражението им в националното право“

Място на провеждане: гр. Стара Загора. Семинар на тема: „Анализ на измененията в НПК. Практически аспекти на приложението на институтите на давността и реабилитацията по НК“

Място на провеждане: гр. Хасково. Семинар на тема: „Новите промени в ЗОП“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Правата на пострадалите от престъпления в светлината на чл.2, чл.3 и чл.8 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи“

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – V модул (гр. София)

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – V модул (гр. София)

2
3

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Защита на личните данни в практиката на СЕС – II част: Решения на СЕС по защита на личните данни“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Защита на личните данни в практиката на СЕС – III част: Свободното движение на информация и защитата на личните данни“

6
7
8
9
10

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Правни проблеми по Закона за обществените поръчки“.

Място на провеждане: гр. Девин. Съвместен семинар на ЦОА и АК Пловдив на тема: „Данъчни престъпления и престъпления против митническия режим“

Място на провеждане: гр. Варна. Семинар на тема: „Промените в КТ и КСО за 2020 год. Актуалната съдебна практика по трудовите спорове при прекратяване на трудовите правоотношения и обезщетенията по чл.200 от КТ.“ „

Място на провеждане: гр. Хасково. Семинар на тема: „Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика.“

Място на провеждане: гр. Девин. Съвместен семинар на ЦОА и АК Пловдив на тема: „Данъчни престъпления и престъпления против митническия режим“

Място на провеждане: гр. Хасково. Семинар на тема: „Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика.“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Място на провеждане: гр. Девин. Съвместен семинар на ЦОА и АК Пловдив на тема: „Данъчни престъпления и престъпления против митническия режим“

16

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Правни проблеми на чл. 414а и чл. 422 от ГПК. Преглед на относимата съдебна практика“

18

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Възможни нарушения на права по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи в гражданското и административното производства“

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
+ Export Events