Зарежда Събития

Събития за януари 2020

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
30
31
1
2
3
4
5
6
7

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Обсъждане на Законопроекта за измение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен в НС на 08.11.2019 г. (продължение)

10

Място на провеждане: гр. Пловдив. Семинар на тема: “Новите промени в ЗОП”.

12
13
14
15
16

Място на провеждане: гр. Бургас. Семинар на тема: „Правен режим на мерките срещу изпирането на пари. Промени в ЗМИП. 5-та Директива“

Място на провеждане: гр. Варна. Семинар на тема: „Европейска заповед за запор на банкови сметки и други способи за обезпечаване на вземания с международен елемент. Събиране на вземания от чужбина“

18
19
20

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Доказването в гражданския процес. Писмени и гласни доказателства“

22

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Осигурителен стаж. Установяване по съдебен ред“

24
25
26
27
28
29

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Среща на Комисията по нелоялна конкуренция към ВАдвС

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Нова уредба на брачните дела и делата относно родителска отговорност съгласно Регламент Брюксел ІІб. Актуална съдебна практика на Съда на ЕС и българските съдилища“

Място на провеждане: гр. Бургас. Семинар на тема: „Нови моменти в съдебното производство, в производството по отмяна на влезли в сила съдебни актове и в исковите производства по АПК, ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. Съдебни заседания – видове. Администриране на жалбите, на касационните жалби и исканията за отмяна и провеждане на производствата“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Процесуални аспекти при дела с вещноправен характер“

1
2
+ Export Events