Зарежда Събития

Събития за юни 2022

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Договорът за наем – практически аспекти. Преглед на съдебната практика“

31

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Сделки с търговско предприятие, дялове в ООД и акции“

2
3

Място на провеждане: к. „Цигов чарк“. Съвместен семинар на ЦОА и АК Ловеч на тема: „Промените в ЗАНН“

5

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Брачен процес“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Имуществени отношения между съпрузите“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Родителски права“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Детето в споровете за родителската отговорност. Родителското отчуждение – юридически контекст“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Родителското отчуждение в споровете за предоставяне на упражняването на родителските права в психологически и психиатричен контекст“

Място на провеждане: с. Ягода. Съвместен семинар на ЦОА и АК Сливен на тема: „Принудително изпълнение по ДОПК“

12

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Преглед на съдебната практика по обжалване действията на органа по настойничество и попечителство по чл. 161 СК“

14

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Специализиран курс по семейно право. Хибриден семинар на тема: „Семейни отношения с международен елемент. Приложението на Нов Регламент 2019/1111 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни искове и родителска отговорност, приложим от 1 август 2022 г.“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“.Кръгла маса на тема: „Практически проблеми на обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс между конкуриращи се права“ (съвместно с Посолството на Кралство Нидерландия в България)

Място на провеждане: гр. Благоевград. Съвместен семинар на ЦОА и АК Благоевград на тема: „Новите положения в ЗАНН след 23 декември 2021 г.“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Договорни модификации за ограничаване и подсилване на отговорността в международната договорна практика“

Място на провеждане: к.к. „Слънчев бряг“. Съвместен семинар на ЦОА и АК Плевен на тема: „Реформата в административното наказание. Актуалните промени в Закона за административните нарушения и наказания“

Място на провеждане: гр. Девин. Съвместен семинар на ЦОА и АК Пловдив на тема: „Стопанска непоносимост“ и „Искове по чл. 74 от ТЗ“

19

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Европейска реформа на авторското право с Директива (ЕС) 2019/790“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Защита при неизпълнение на договор“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Съвместно мероприятие на Висшия адвокатски съвет и Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE)

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Съвместно мероприятие на Висшия адвокатски съвет и Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE)

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Съвместно мероприятие на Висшия адвокатски съвет и Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE)

Място на провеждане: гр. Смолян. Съвместен семинар на ЦОА и АК Смолян на тема: „Новите положения в ЗАНН след 23 декември 2021 г.“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Съвместно мероприятие на Висшия адвокатски съвет и Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE)

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Съвместен семинар на ЦОА и АК Велико Търново на тема: „Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път, съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Съвместно мероприятие на Висшия адвокатски съвет и Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE)

Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Имуществена отговорност на работодателя по чл. 200 КТ“

29

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Преобразуване, прекратяване и ликвидация на търговски дружества“

1

Място на провеждане: гр. Добрич. Съвместен семинар на ЦОА и АК Добрич на тема: „Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път, съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“

3
+ Export Events