Зарежда Събития

Събития за септември 2022

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Място на провеждане: гр. Варна. Съвместен семинар на ЦОА и АК Варна на тема: „Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) като вътрешноправно средство за защита на права от Конвенцията за правата на човека и основните свободи и от правото на Европейския съюз“

Място на провеждане: к.к. „Св. Св. Константин и Елена“. Съвместен семинар на ЦОА и АК Търговище на тема: „Брачни и семейни отношения – международночастноправни аспекти“

18

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Обжалване на решенията по реда на ГПК“ – I част

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Обжалване на решенията по реда на ГПК“ – II част

21
22

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Съвместно обучение на ЦОА и АК Велико Търново на тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Съвместно обучение на ЦОА и АК Велико Търново на тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Съвместно обучение на ЦОА и АК Велико Търново на тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор

Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Представяне на книгата„Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944-1948)” с автор: доц. дин Евгени Йочев (издание на ЦОА „Кръстю Цончев“)

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Последните промени в Кодекса на труда и относимите към тях изменения в КСО“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Касационно обжалване и възобновяване на наказателни дела – практически аспекти“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Откриване на новата учебна година на ЦОА „Кръстю Цончев“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „ EIDAS2 – промените в регламента и бъдещето на цифровата идентичност в ЕС, правни аспекти. Какво променя самодостатъчната идентичност в правно отношение?“

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Съвместен семинар на ЦОА и АК Велико Търново на тема: „Процесуални нарушения в досъдебното производство“

Място на провеждане: гр. Варна. Съвместен семинар на ЦОА и АК Варна на тема: „Нов регламент 2019/1111 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни искове и родителска отговорност, приложим от 01 август 2022 г.”

Място на провеждане: гр. Сливен. Съвместен семинар на ЦОА и АК Сливен на тема: „Новите положения в ЗАНН след 23 декември 2021 г.“

2
+ Export Events