Зарежда Събития

Събития за октомври 2023

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Транспортни престъпления. Нови промени в НК“ – I част

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Транспортни престъпления. Нови промени в НК“ – II част

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Връчване на сертификатите от курса „Киберпрестъпления и електронни доказателства“ по програма HELP на Съвета на Европа

28

Място на провежане: гр. Благоевград. Съвместен семнар на ЦОА и АК Благоевград на тема: „Мерки за процесуална принуда по НПК и процесуални нарушения в досъдебното производство“

Място на провеждане: гр. Бургас. Съвместен семинар на ЦОА и АК Бургас на тема: „Съдебна делба“ – I част

Място на провеждане: гр. Смолян. Съвместен семинар на ЦОА и АК Смолян на тема: „Семейното право – нов прочит и ново правоприлагане. Родителската отговорност през призмата на новия Регламент 2019/1111. Правоприлагането по ЗЗДН без конкуренция в правото на семеен живот – новите развития“

Място на провеждане: к.к. Слънчев бряг. Съвместен семинар на ЦОА и АК Пловдив на тема: „Брачният договор и съпружеската имуществена общност“

Място на провеждане: с. Старосел. Съвместен семинар на ЦОА и АК Ловеч на тема: „Договорен имущественобрачен режим“

Място на провеждане: гр. Бургас. Съвместен семинар на ЦОА и АК Бургас на тема: „Съдебна делба“ – II част

Място на провеждане: гр. Бургас. Съвместен семинар на ЦОА и АК Бургас на тема: „Съдебна делба“ – III част

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор (съвместно с АК София) – II част

Място на провеждане: гр. Хасково. Съвместен семинар на ЦОА и АК Хасково на тема: „Съществени процесуални нарушения на досъдебното и съдебното производство по НПК“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор (съвместно с АК София) – II част

Място на провежане: гр. Шумен. Съвместен семнар на ЦОА и АК Шумен на тема: „Електронно правосъдие. Промени в законодателната уредба (Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС). Електронни изявления и електронни документи. Изменения в ГПК“

Място на провеждане: гр. Видин. Съвместен семинар на ЦОА и АК Видин на тема: „Вписване на актове за вещни права. Актуална практика на Върховния касационен съд“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор (съвместно с АК София) – II част

9

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Дигитализацията на Централния регистър на особените залози – практика и проблеми“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Откриване на новата учебна година

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – практически аспекти“

Място на провеждане: гр. Кюстендил. Съвместен семинар на ЦОА и АК Плевен на тема: „Законодателни промени в търговската несъстоятелност. Несъстоятелност на предприемач. Погасяване на задълженията на предприемач и ЕТ“

14
15

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Оспорване на административни актове, действия и бездействия на администрацията по АПК – процесуалноправни аспекти“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Актуални проблеми на данъчния процес“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Присъствен семинар на тема: „Адвокатското възнаграждение. Преглед на актуалната практика на ВКС“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Представяне на книгата на доц. дин Евгени Йочев „Адвокатите министър-председатели на България (1879-1944 г.)“ (издание на ЦОА „Кръстю Цончев“)

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Специализирано обучение по медиация при семейни спорове

Място на провеждане: гр. Благоевград. Съвместен семинар на ЦОА и АК Благоевград на тема: „Неравноправни клаузи в потребителски договори. Ипотечно кредитиране. Лични обезпечения при договорите за кредит. Разваляне на двустранни договори – чл. 87 от ЗЗД и чл. 89 от ЗЗД“

Място на провеждане: гр. Ямбол. Съвместен семинар на ЦОА и АК Ямбол на тема: „Съдебна делба“

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Специализирано обучение по медиация при семейни спорове

Място на провеждане: с. Бързия. Съвместен семинар на ЦОА и АК Враца на тема: „Брачен процес. Имуществени отношения между съпрузите. Преглед на актуалната съдебна практика“

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Съвместен семинар на ЦОА и АК Велико Търново на тема: „Транспортни престъпления. Нови промени в НК“

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Специализирано обучение по медиация при семейни спорове

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Присъствен семинар на тема: „Гражданскоправни аспекти на защитата от домашно насилие“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Дружество с променлив капитал – нови правни възможности“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Представяне на книгата на адвокат Ивайло Костов „Изменение на иска“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Присъствен семинар на тема: „Етикет НАвреме и НА място“

Място на провеждане: гр. Хасково. Съвместен семинар на ЦОА и АК Хасково на тема: „Охранителни производства по Закона за наследството. Издаване на европейско удостоверение за наследство“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Електронно трудово досие. Електронна трудова книжка. Промени в режима за установяване на трудовия и осигурителния стаж“

Място на провеждане: гр. Перник. Съвместен семинар на ЦОА и АК Перник на тема: „Транспортни престъпления. Нови промени в НК“

28
29

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Присъствен семинар на тема: „Законодателни промени в търговската несъстоятелност. Несъстоятелност на предприемач. Погасяване на задълженията на предприемач и ЕТ“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Медицинска документация: видове, изисквания за водене и съставяне, значение в гражданския процес“

1

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Присъствен семинар на тема: „Нови промени в Закона за управление на етажната собственост“

Място на провеждане: гр. Стара Загора. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор – I част

Място на провеждане: гр. Стара Загора. Съвместен семинар на ЦОА и АК Стара Загора на тема: „Касационно производство по ГПК“

Място на провеждане: гр. Добрич. Съвместен семинар на ЦОА и АК Добрич на тема: „Транспортни престъпления. Нови промени в НК“

Място на провеждане: гр. Стара Загора. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор – I част

Място на провеждане: гр. Пловдив. Съвместен семинар на ЦОА и АК Пловдив, ресор „Служебни защити“, на тема: „Родителско отчуждение“

Място на провеждане: гр. Стара Загора. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор – I част

+ Export Events