Зарежда Събития

Събития за декември 2023

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Охранителни производства по ЗН. Специални правила за наследяване от недееспособни лица“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Нови моменти в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от юли 2023 г. Практически аспекти“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Присъствен семинар на тема: „Презентационни умения“

Място на провеждане: хотел „София Балкан Палас“. Кръгла маса на тема: „Дискусии по конституционни въпроси“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор (съвместно с АК София) – I част

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор (съвместно с АК София) – I част

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор (съвместно с АК София) – I част

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: “ Чл. 1 по Протокол 1 на ЕКПЧ – практически аспекти“ (съвместно с БАПЧ)

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Проблеми на гражданската конфискация“ (съвместно със Съюза на съдиите в България)

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: Курс по арбитраж – I част. Семинар на тема: „Арбитраж – общи положения. Арбитражно споразумение. Формиране на арбитражен орган“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Новите промени в производствата по несъстоятелност и стабилизация на търговци“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: Курс по арбитраж – II част. Семинар на тема: „Правно положение на арбитъра. Проверка на компетентността. Арбитражно производство“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Актуални проблеми на давността и перемпцията във връзка с Тълкувателно дело № 2/2023 г. по описа на ОСГТК на ВКС; Тълкувателно решение № 3 от 28.03.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2020 г., ОСГТК и Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК -07.12.2023 г.“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор (съвместно с АК София) – II част

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор (съвместно с АК София) – II част

Място на провеждане: гр. Шумен. Съвместен семинар на ЦОА и АК Шумен на тема: „Транспортни престъпления. Нови промени в НК“

Място на провеждане: к.к. Пампорово. Съвместен семинар на ЦОА и АК Пловдив на тема: „Новите изменения в Търговския закон: дружество с променлив капитал, промени в производствата по несъстоятелност и стабилизация“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор (съвместно с АК София) – II част

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: Курс по арбитраж – III част. Семинар на тема: „Доказване. Постановяване на арбитражно решение. Отмяна на арбитражно решение. Принудително изпълнение. Екзекватура“

12

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Актуални проблеми на наема и лизинга“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Актуални въпроси на вещното право: основания за придобиване на право на собственост и ограничени вещни права и форми на искова защита“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Специализирано обучение по медиация при търговски спорове (съвместно със САК)

Място на провеждане: гр. Ямбол. Съвместен семинар на ЦОА и АК Ямбол на тема: „Новите промени в НК и НПК – практически аспекти“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Специализирано обучение по медиация при търговски спорове (съвместно със САК)

Място на провеждане: гр. Русе. Съвместен семинар на ЦОА и АК Русе на тема: „Транспортни престъпления. Нови промени в НК“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Специализирано обучение по медиация при търговски спорове (съвместно със САК)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
+ Export Events