Управителният съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ с огромно прискърбие съобщава, че днес, 30 април 2021 г., навръх Разпети Петък, загубихме проф. д-р Дончо Хрусанов – член на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“, както и неговата съпруга – адвокат Дочка Хрусанова.
Кончината на професор Дончо Хрусанов и адвокат Дочка Хрусанова е огромна загуба за цялата българска правна и академична общност. Техният живот оставя дълбока диря в сърцата на всички, докоснали се до обаятелните им личности.
Поклон пред светлата им памет!
Дончо Хрусанов е роден в Котел. Завършва Софийския университет, Юридическия факултет, право (1971). През 1975 г. е асистент по административно право и административен процес в Юридическия факултет, старши асистент (1979). главен асистент (1986), доцент по административно право и административен процес в Катедрата по държавноправни и административноправни науки (1993). Професор в Катедрата по административноправни науки на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (2003); Доктор по право (1985). Има специализации в Германия (1983), Белгия (1992), Гърция (1995-1996) и САЩ (2006).
Дончо Хрусанов е заместник-декан (1991-1995, 2006-2007, 2007-2011) и декан на Юридическия факултет на Софийския университет (1995-1999, 1999-2003). За периода 1992-1994 г. е декан на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, ръководител на Катедра по публичноправни науки в същия факултет (2006-2010).
Председател на сдружение „Правна клиника“ при Юридическия факултет на Софийския университет.
Член на Правния съвет към Президента на Република България (2001-2011). Член на Консултативния съвет към председателя на XL НС(2005-2009). Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (от 2005). Член на Изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания към Министерството на образованието младежта и науката (от 2011). Член на Съюза на юристите в България (1973), на редакционната колегия на сп. „Съвременно право“ (от 1991) и сп. „Юридически свят“ (от 2008).
Проф. Хрусанов е автор на един от проектите за Конституция на Република България (1991).
Носител е на „Почетния знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2012).
Курсовете, които чете в Софийския университет(1985-2015) , Великотърновския университет(от 1992) и в Стопанската академия, Свищов (2004-2006), са Административно право и Административен процес.
Областите на основните научни интереси на проф. Хрусанов са административно право, административен процес.