Съвместна кръгла маса с Посолството на Кралство Нидерландия в България на тема: „Практически проблеми на обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс между конкуриращи се права“

Съвместна кръгла маса с Посолството на Кралство Нидерландия в България на тема: „Практически проблеми на обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс между конкуриращи се права“

Уважаеми колеги, Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, съвместно с Посолството на Кралство Нидерландия в България, организира Кръгла маса на тема: „Практически проблеми на обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс...
„Поуките на залеза – една лична равносметка“ – текстов запис на лекцията на адвокат Валентин Брайков

„Поуките на залеза – една лична равносметка“ – текстов запис на лекцията на адвокат Валентин Брайков

На 18.05.2022 г. в Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” се проведе лекция на адвокат Валентин Брайков на тема: “Поуките на залеза – една лична равносметка”.Събитието беше открито и модерирано от председателя на УС на ЦОА доц. д-р Боряна Мусева, адв.,...
Откриващ семинар на съвместните онлайн курсове на ЦОА и програма HELP на Съвета на Европа по темите: „Насилие над жени и домашно насилие“ и „Трудовите права като права на човека“

Откриващ семинар на съвместните онлайн курсове на ЦОА и програма HELP на Съвета на Европа по темите: „Насилие над жени и домашно насилие“ и „Трудовите права като права на човека“

На 16.05.2022 г. се проведе откриващият семинар на съвместните онлайн курсове на ЦОА и програма HELP на Съвета на Европа по темите: „Насилие над жени и домашно насилие“ и „Трудовите права като права на човека“. Събитието беше открито от...
Проведе се Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Проведе се Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

В периода 10-13 май 2022 г. в Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” се проведе традиционният Курс за подготовка на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати през пролетната сесия. Лектори в обучението бяха проф. дюн Георги Митов – адвокат от...
„Поуките на залеза – една лична равносметка“ – лекция на адвокат Валентин Брайков

„Поуките на залеза – една лична равносметка“ – лекция на адвокат Валентин Брайков

Уважаеми колеги, На 18.05.2022 г. (сряда) от 16:00 ч. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ ще се състои лекция на адвокат Валентин Брайков – член на УС на ЦОА, на тема: „Поуките на залеза – една лична равносметка“....
Подбор на участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на български език на тема: „Трудовите права като човешки права“

Подбор на участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на български език на тема: „Трудовите права като човешки права“

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 30 участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Трудовите права като човешки права“ (Labour Rights as Human Rights), който ще...
Подбор на участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на български език на тема: „Насилие срещу жени и домашно насилие“

Подбор на участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на български език на тема: „Насилие срещу жени и домашно насилие“

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 30 участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Насилие срещу жени и домашно насилие“ (Violence against Women and...
Възможностите на HELP e-Desks, насочени към адвокати, работещи с бежанци и мигранти

Възможностите на HELP e-Desks, насочени към адвокати, работещи с бежанци и мигранти

Уважаеми колеги, Както вече Ви информирахме, от 01.03.2022 г. програма HELP на Съвета на Европа разработи специални виртуални електронни бюра (HELP e-desks), управлявани от обучители на програмата HELP и други правни експерти, с цел да се осигури подкрепа на адвокати...
Конференция „Обучение по права на човека: между теорията и практиката“, организирана от Норвежкия център по правата на човека (НЦПЧ), Нов български университет и Министерството на правосъдието на Република България

Конференция „Обучение по права на човека: между теорията и практиката“, организирана от Норвежкия център по правата на човека (НЦПЧ), Нов български университет и Министерството на правосъдието на Република България

Контекст на проекта Норвежкият център по правата на човека (НЦПЧ) работи с Нов български университет (НБУ) и Министерството на правосъдието на Република България (МП) за изграждане на капацитета на българските университети за практически ориентирано преподаване на...