Честит Трети март – Ден на Освобождението на България от османско владичество!

Честит Трети март – Ден на Освобождението на България от османско владичество!

Уважаеми колеги, Трети март е символ на българския дух, непреклонен и вечен, съединяващ дирята на отминалите славни епохи на величави победи и кървави битки, с настоящето и бъдещето – с перспектива за постижения и заслужена национална гордост. Нашата свобода не е...
Честита Баба Марта!

Честита Баба Марта!

Честита Баба Марта! Да сме здрави, бели и червени, изпълнени с устрем за нови победи и радост от осъществяването им! Всеки следващ ден да ни носи все повече вяра в доброто, надежда за справедливост и любов в сърцата! УС на ЦОА „Кръстю...
Писмо във връзка с проведения семинар в с. Марково

Писмо във връзка с проведения семинар в с. Марково

ДО ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ ОТ СТРАНАТА ДО АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА   Уважаеми колеги, С писмо, прието на заседание на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“ от 08.01.2020 г., препотвърдихме принципите, при които се провеждат...
Конференция на тема: „Защита на потребителя – големите стъпки в българското право и връзката им с правото на ЕС“ (съвместно с Българската асоциация по европейско право)

Конференция на тема: „Защита на потребителя – големите стъпки в българското право и връзката им с правото на ЕС“ (съвместно с Българската асоциация по европейско право)

Българската асоциация по европейско право и Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ имат удоволствие да Ви поканят да участвате на конференция на тема: „Защита на потребителя – големите стъпки в българското право и връзката им с правото на ЕС“ Дата и място на...
Работилница за писане на искови молби – съвместен семинар на ЦОА „Кръстю Цончев“, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и „ЕЛСА-България“

Работилница за писане на искови молби – съвместен семинар на ЦОА „Кръстю Цончев“, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и „ЕЛСА-България“

На 21.02.2020 г. в ЦОА “Кръстю Цончев” се проведе съвместен семинар с ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски” и студентската асоциация ЕЛСА-България на тема: “Работилница за писане на искови молби” с лектори: адв. Тихомир Рачев и адв. Цанко Иванов – преподаватели в ЮФ...

Предложение от адв. Борислав Вълчев във връзка с организираната от Комисията по нелоялна конкуренция към ВАдвС кръгла маса

Здравейте, днес преглеждайки случайно интернет-сайта на Висшия адвокатски съвет, открих анонс за Кръгла маса днес за нелоялната конкуренция с участието на САК. От Софийския адвокатски съвет не са уведомили адвокатите от САК по никакъв начин за това. Темата се обсъжда...
Становища и предложения от СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“ във връзка с организирана от Комисията по нелоялна конуренция към ВАдвС кръгла маса за обсъждане на проблемите по нелоялното набиране на клиенти

Становища и предложения от СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“ във връзка с организирана от Комисията по нелоялна конуренция към ВАдвС кръгла маса за обсъждане на проблемите по нелоялното набиране на клиенти

С направените становища и предложения можете да се запознаете тук (моля, кликнете върху...
ТЕКСТОВ ЗАПИС ОТ ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА ОБСЪЖДАНЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА, ВНЕСЕН В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 08.11.2019 Г. (09.01.2020 Г., ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“)

ТЕКСТОВ ЗАПИС ОТ ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА ОБСЪЖДАНЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА, ВНЕСЕН В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 08.11.2019 Г. (09.01.2020 Г., ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“)

Уважаеми колеги, Споделяме с Вас текстов запис на провелото се на 09.01.2020 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ продължение на обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен в Народното събрание...
Проблем с известителната система на ЦОА „Кръстю Цончев“

Проблем с известителната система на ЦОА „Кръстю Цончев“

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че съобщението, което получавате по електронните пощи, съдържащо текстовия запис от обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от 08.11.2019 г., провело се на 14.12.2019 г., както и обявлението за...
Писмо от УС на ЦОА във връзка със съвместно организираните семинари с адвокатските колегии от страната

Писмо от УС на ЦОА във връзка със съвместно организираните семинари с адвокатските колегии от страната

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Проведеният на 7 и 8 декември 2019 година в Спа –хотел „Марково“ семинар на Софийската адвокатска колегия, съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“, е повод да се обърнем към вас с това писмо с цел да препотвърдим принципите, при които се провеждат обученията...