Кандидатстване за стипендии от Академията по европейско право (ERA)

НачалоАктуално

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че имате възможност да кандидатствате за получаване на стипендии по програмата за стипендии на адвокати, съдии и прокурори на Академията по европейско право (ERA).

Стипендиите се отпускат само за едно събитие и ако вече сте кандидатствали и получили предходна стипендия, няма как да се възползвате отново от тази възможност.

Кандидатите трябва да подадат онлайн заявление, в което да посочат как курсът би бил подходящ за тяхната правна практика и защо не могат да покрият разходите за участие.

Одобрените кандидати ще бъдат помолени да представят отчет за това как са използвали стипендията в осъществяване на своята практическа дейност.

Стипендията може да покрива един или всички от следните разходи:

  • таксите за участие
  • пътни разходи
  • настаняване по време на събитието

  • Повече информация относно стипендиантската програма, критериите и сроковете можете да откриете тук: https://era-comm.eu/era-scholarship/applicants/