Статут на наградни знаци

НачалоЗа нас

Наградните знаци на Фондация “Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев “ се връчват с цел да се отбележат и морално възнаградят заслугите на физически и юридически лица към дейността на фондацията, да се изтъкне приносът им за издигане на нейния престиж като научна и образователна институция и да се подчертае плодотворното сътрудничество между фондацията и други организации и институции.

Плакет на ЦОА „Кръстю Цончев“

Плакет на ЦОА „Кръстю Цончев“

Кристален плакет на ЦОА „Кръстю Цончев“

Кристален плакет на ЦОА „Кръстю Цончев“