Обучение на Центъра за изследване на демокрацията относно достиженията на правото на ЕС, свързани с върховенството на правото

НачалоАктуално

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 24 и 25 април 2024 г. (сряда и четвъртък) в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" ще се проведе обучение, организирано от Центъра за изследване на демокрацията, относно достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото с лектори: доц. д-р Христо Христев - адвокат от САК, адв. Иглика Василева, адв. Ася Манджукова, адв. Андрей Янкулов, адв. София Разбойникова, адв. Александър Кашъмов и адв. Диляна Гитева.

Обучението е безплатно, ще се проведе в международна група от участници, на английски език, като с пълната програма може да се запознаете в приложения файл.

За регистрация за участие - моля, изпратете Вашите имена на е-поща: coa@abv.bg и/или iliana.boycheva@csd.bg.