Онлайн обучения с превод на български език на Центъра за изследване на демокрацията относно достиженията на правото на ЕС, свързани с върховенството на правото

НачалоАктуално

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 14-15 май и 16-17 май 2024 г. Центърът за изследване на демокрацията организира две идентични двудневни онлайн обучения (в платформата Zoom) относно достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото с лектори: доц. д-р Христо Христев - адвокат от САК, адв. Иглика Василева, адв. Ася Манджукова, адв. Андрей Янкулов, адв. София Разбойникова, адв. Александър Кашъмов и адв. Диляна Гитева.

Онлайн обученията са безплатни, ще се проведат в международна група от участници, на английски език, с осигурен превод от и на български език, като с пълната програма може да се запознаете в приложения файл.

След регистрация за участие ще получите линкове за включване в избраното обучение.

За регистрация за участие - моля, изпратете Вашите имена и предпочитани дати за участие на е-поща: coa@abv.bg и/или law@online.bg.