Учредителен акт на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

НачалоЗа нас

Настоящият учредителен акт е приет единодушно с Решение №399 на редовното заседание на Висшия адвокатски съвет на 28 октомври 2005 г.