Завърши Курсът за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати от Софийската адвокатска колегия

НачалоАктуално

На 18.02.2024 г. завърши Курсът за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати от Софийската адвокатска колегия с лектори: доц. д-р Таня Градинарова - адвокат от САК, и адв. Десислава Монева от САК - медиатор в ЦСМ към СРС и СГС. В обучението се включиха 27 адвокати, които успешно го завършиха и получиха сертификати за медиатори.