Преминете към основното съдържание

Минали обучения

„Задължителната сила на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз за националните съдилища“
„Новите промени в Закона за управление на етажната собственост“
Присъствено

гр. Велико Търново,зала 108В в корпус 5 на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Институт „Конфуций

„Новите промени в Закона за управление на етажната собственост“
„Възобновяване на наказателни дела. Доказателства и доказателствени средства по НПК“
Присъствено

гр. Благоевград, ул. "Полк. Димов" 1, партер, зала на АК Благоевград

„Възобновяване на наказателни дела. Доказателства и доказателствени средства по НПК“