Преминете към основното съдържание

Минали обучения

"Умението да преговаряш ефективно"
„Новите промени в НК и НПК“
Присъствено

гр. Ямбол

„Новите промени в НК и НПК“