Преминете към основното съдържание

Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - II част

Записването за това обучение приключи


Формат
Присъствено
Продълж.
30 ч.

Начало
28 юни 2024, 09:00


Край
30 юни 2024, 18:00


Място
ЦОА „Кръстю Цончев“
София, ул. Цар Калоян № 8, ет.4


Вижте в Google Карти


Друго
02 980 1092
http://advotraining.bg

Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - II част

Съвместно с АК София

Въз основа на проявения голям интерес относно провеждане на сертифициращо обучение по медиация, организирано от ЦОА "Кръстю Цончев" и САК, с обща продължителност 60 учебни часа, ще се проведе ново такова на следните дати:

I-ва част 21, 22 и 23 юни 2024 г. и II-ра част на 28, 29 и 30 юни 2024 г. Началният час на всеки учебен ден ще е: 09:00 ч. и ще приключва в 18:00 ч.

Лектори ще бъдат доц. Таня Градинарова и адв. Десислава Монева.

Таксата за участие в обучението е в размер на 310 лева и следва да бъде преведена по следната банкова сметка на САК:

IBAN: BG30UBBS88881000586479, Банка: ОББ АД

Заявление за участието Ви в групата за обучение можете да подадете от закритата секция на сайта от тук. След потвърждение на регистрацията Ви за обучението следва в срок до 14.06.2024 г. да изпратите на register@sak-sas.bg платежен документ за платената такса за участие в обучението с посочени като основание на плащането Вашия личен адвокатски номер и "медиация".

Лектори

Доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

Адвокат Десислава Монева