Преминете към основното съдържание

„Конфликтология“

Записването за това обучение приключи


Формат
Присъствено
Продълж.
3 ч.

Начало
17 юни 2024, 13:00


Край
17 юни 2024, 16:00


Място
ЦОА „Кръстю Цончев“
София, ул. Цар Калоян № 8, ет.4


Вижте в Google Карти


Друго
02 980 1092
http://advotraining.bg

„Конфликтология“

Конфликтологията е междисциплинарно поле на науката, което се занимава с изучаването на конфликти, техните причини, динамика, процеси и решения. Тя обхваща теоретични и практически аспекти на конфликта в различни сфери на човешкото общество, включително индивидуални, групови, организационни, социални и международни нива. Конфликтологията се стреми да разбере как и защо възникват конфликти, как те се развиват и ескалират, и как могат да бъдат управлявани или разрешавани по мирен път.

Конфликтологията се опира на знания и техники от много области, включително психология, социология, антропология, право, политически науки и бизнес управление, което я прави изключително мултидисциплинарна.

Целта на конфликтологията е не само да анализира конфликтите, но и да предлага практически решения за тяхното предотвратяване, управление и разрешаване, като по този начин допринася за по-мирно и хармонично съвместно съществуване.

Това обучение по конфликтология е специално разработено, за да предостави на юристите и правните експерти ценни знания и умения за управление на конфликти, които ще подобрят тяхната ефективност и професионално развитие. Обучението обхваща широк спектър от теми, включително теории на конфликта, основни компоненти и психологически аспекти, които играят роля във възникването и ескалацията на конфликти. Чрез интерактивна лекция, дискусии и практически упражнения, участниците ще научат как да анализират конфликтни ситуации, да идентифицират потенциални решения и да прилагат ефективни стратегии за комуникация и посредничество, как да прилагат превантивни мерки и да използват техники за деескалация, за да предотвратят разрастването на спорове. Това обучение е за всеки, който иска да подобри своите умения за управление на конфликти в личен и професионален план, като същевременно развива по-дълбоко разбиране за сложността на междуличностните отношения.

Програмата включва:

  • Въведение в конфликтологията;
  • Определение на конфликта, различните видове конфликти (лични, групови, организационни, междукултурни);
  • Значение на конфликта, положителните и отрицателните аспекти на конфликтите в личния и професионалния живот;
  • Управление и разрешаване на конфликти;
  • Структура на конфликта: елементи, структура и динамика на конфликтите;
  • Участници в конфликта: роли и перспективи на различните участници;
  • Психологически аспекти на конфликта;
  • Емоционални реакции: разбиране на емоционалната динамика и как тя влияе на конфликта;
  • Възприятие и комуникация: как възприятията и комуникационните бариери допринасят за възникването и ескалацията на конфликти.

Лектор

Проф. д-р Даниела Илиева

Проф. д-р Даниела Илиева

Проф. д-р Илиева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития, а нейни разработки и публикации често намират място в международно признати научни... Вижте повече