Преминете към основното съдържание

"Практически въпроси на доказването по граждански дела. Въпроси на доказателствения процес – гласни и писмени доказателствени средства" - I част

Записването за това обучение приключи


Формат
Хибридно
Продълж.
3 ч.

Начало
11 юли 2024, 13:00


Край
11 юли 2024, 16:00


Място
ЦОА „Кръстю Цончев“
София, ул. Цар Калоян № 8, ет.4


Вижте в Google Карти


Друго
02 980 1092
http://advotraining.bg

"Практически въпроси на доказването по граждански дела. Въпроси на доказателствения процес – гласни и писмени доказателствени средства" - I част

1. Процес на доказване и видове доказване.

2. Доказателствена тежест.

2.1. Принципи при разпределянето на доказателствената тежест.

2.2. Допустими и недопустими доказателствени средства.

2.3. Процесуални задължения на съда при произнасянето по доказателствените искания на страните. Служебно допускане на доказателствени средства.

3. Свидетелски показания – допустимост и недопустимост на свидетелските показания. Принципи и оценка на свидетелските показания.

3.1. Начало на писмено доказателство.

3.2. Други хипотези на допустимост на свидетелските показания.

3.3. Свидетелски показания и обяснения на страните.

Лектор

 Съдия Васил Александров

Васил Александров завършва специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г., където е хоноруван асистент по Римско частно право в периода 2014–2017 г. Практикува... Вижте повече