Преминете към основното съдържание

„Задължения на националния съдия по Правото на ЕС и сезиране на КС от съд“

Записването за това обучение приключи


Формат
Присъствено
Продълж.
4 ч.

Начало
29 юни 2024, 10:00


Край
29 юни 2024, 14:00


Място
гр. Варна

„Задължения на националния съдия по Правото на ЕС и сезиране на КС от съд“

Съвместно с АК Варна

Лектор

Чл.-кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов

Чл.-кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов

Завършил e Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (1995). Получава магистърска степен по право на ЕС в Европейския университетски център в Нанси, Франция (1998), където... Вижте повече