адв. Валя Гигова

адв. Валя Гигова

Начало

Завършила е Националната гимназия за древни езици и култури, а впоследствие Юридически факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски“ с отличие. Професионалният й път започва като нотариус през 1994 г.

От 1998 г. до днес е адвокат. Специализира в сферата на вещното право, търговското право и несъстоятелността. Материалните и процесуални проблеми, свързани с обезпеченията.

Преподавател е в Националния институт за правосъдие, в Центъра за обучение за адвокати, Международен банков институт и лектор на множество семинари.

Автор е на статии и студии в областта на вещното право, гражданския процес и обезпеченията, и на много от становищата на Висшия адвокатски съвет по законопроекти, конституционни и тълкувателни дела.