Общи условия

НачалоЗа нас

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на уебсайт с адрес advotraining.bg от всеки един потребител и правила за ползване на предоставяните посредством сайта информационни ресурси, технологични решения, електронна комуникация и услуги чрез отдалечен достъп.