доц. д-р Боряна Мусева, адв.

доц. д-р Боряна Мусева, адв.

Начало

Родена в София. Завършва с отличие СУ, Юридическия факултет, право (2000). От 2005 е преподавател по международно частно право. През 2007 г. придобива образователна и научна степен доктор, а от 2015 г. е доцент. Ръководител на Катедрата по международно право и международни отношения от 2018 г.

Доц. д-р Боряна Мусева, адв. е автор на редица публикации в страната и чужбина по международното частно право, вкл. европейско международно частно право. Специализации - Парламентарна практика към Германския Бундестаг и Хумболдт университет, Берлин (2000-2001); изследователски престои със стипендии на Германската служба за академичен обмен (2005-2006) и на Макс-Планк-Общество (2007-2008) в Макс-Планк Институт по международно частно и чуждестранно право, Хамбург, Германия, както и междууниверситетски обмен с Университета Саарланд, Саарбрюкен, Германия (2009, 2011). Гост-преподавател в Университетите в Генуа, Италия и в Майнц, Германия.

Адвокат в Софийска колегия (от 2002). В Член на Научно-методическия център към председателя на Висшия адвокатски съвет. Преподавател към Центъра за обучение на адвокати „Д-р Кръстьо Цончев“.

Външен експерт към Министерството на правосъдието. Председател на Комитета по гражданско правни въпроси, формат Брюксел ІІа, по време на българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018. Учредител на Българската асоциация за Европейско право. Председател на Института по международно частно право.