доц. д-р Траян Конов, адв.

доц. д-р Траян Конов, адв.

Начало

Роден в гр. София. Завършва Юридическия факултет на СУ през 1983 г. Асистент в Катедрата по гражданскоправни науки (1985). Старши асистент (1988). Главен асистент (1991). Доцент в същата катедра (1997). Доктор по право (1990). Член на Научната комисия по обществени науки (2002-2005) и зам.-председател на Научната комисия по правни науки при Висшата атестационна комисия към Министерски съвет (2005-2008).