Поздравления за издаването на книгата „Медицинският деликт“ на адв. Мария Шаркова

НачалоОтзиви

Уважаеми Колеги,

Бих желала да изразя задволството и възхищението си от книгата „Медицинският деликт“ с автор адв. Мария Шаркова, издадена със съдействието на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Авторът адв. Мария Шаркова и наш уважаван колега, е направил едно пълно, цялостноq много задълбочено и с висока ерудиция правно изследване на медицинския деликт, неговият фактически състав и относимата и приложима съдебна практика по такива дела. Положеният от колегата Шаркова труд, заедно с редакционния екип, е доказателство, че тази материя не само вълнува много от нас, не само в професионално качество, но и като пациенти, но и доказва, че в съвременното ни общество мястото на адвоката като защитник и правен изследовател не е загубено, а отстоява мястото си. Книгата на адв. Мария Шаркова освен, че е безспорно доказателство за професионализма и задълбочено познаване на материята от страна на колегата, но и следва да се възприема като сигурен, надежден и успешен помощник на всеки от нас не само с казуси, свързани със защита на правата на клиентите ни, но и със защита на нашите собствени права като като пациенти. Книгата и нейният автор ни позволяват да бъдем с едни гърди напред в дебрите на родното ни здравеопазване. Още веднъж искам да благодаря на колегата, за този нейн възхителен съдебно-правен изследователски труд, който не само че следва да се оцени, но и моля да се поощри за бъдещи нови книги в тази много актуална тематика в наши дни.

С уважение: адв. Силвия Паунова

адв. Силвия Паунова

mobile phone 0888207526 Гр.София, ул.Алабин №33,вх.А,офис 332