Проф. дн Стоян Ставру - адвокат от САК

Проф. дн Стоян Ставру - адвокат от САК

Начало

Стоян Ставру завършва висше образование във Юридическия факултет на Софийския университет през 2002 г., където впоследствие придобива и образователна степен магистър по социална и юридическа психология (2010). Доктор е по право (2009) и по философия (2015), отново в СУ „Св. Климент Охридски“. Стоян Ставру е преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ и в СУ „Св. Климент Охридски“. Основател и главен редактор на научно електронно издание „Предизвикай правото!“ (2010 – до сега), главен редактор на експертна правна система „ЛЕКСЕБРА“ (2021 – до сега), както и научен редактор на поредицата от научни монографии „Предизвикай правото!“ (2015 – до сега) и на поредицата от сборници със съдебна практика „Предизвикай: Съдебната практика!“ (2018 – 2022).


Съорганизатор и основен участник в поредицата от 18 дебата в областта на биоетиката и биоправото под общото мото „Осмели се да питаш!“, състояли се в Център за култура и дебат „Червената къща“ (2012-2014), както и на поредица от 23 радиопредавания “Правото в нови води”, излъчвани по БНР, Хоризонт до обед (2015 – 2016). Основен организатор на 11 национални годишни конференции по биоетика и биоправо (2013 – 2024), както и съорганизатор и лектор в 7 публични дискусионни дебата и в над 160 подкаст епизоди от поредицата „Vox Nihili. Шепоти от бъдещето“ (2017 – 2024). Активно работи за изграждането на обществена и научна чувствителност към проблемите на биоправото и етико-юридическите регулации на човешкото тяло, както и потавянето а правото в по-широкия котекст на хуманитарните науки. Основните му изследователски интереси са в областта на вещното и наследственото право, биоетика и биоправото, етиката на тялото, връзката между право и литература, както и философските аспекти на когнитивните науки. Автор на многобройни монографии, научни статии и изследвания. Професор от 2023 г.