Благодарност към ЦОА за издаването на монографията „Медицинският деликт“ на адв. Мария Шаркова

НачалоОтзиви

Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо бихме искали да изразим благодарността си към вас за издаването на монографията „Медицинският деликт“ на адв. Мария Шаркова.

Екипът ни поема ежедневно дела и досъдебни производства по най-проблемните в системата на здравеопазването случаи – тези с деца. Експертизите ни са търсени в съдебните райони на цялата страна, тъй като спецификата на работата ни е особено сложна и трудна – детска анестезиология, реанимация и спешна медицина.
Нашите юридически познания достигат до ниво съдебна пропедевтика, съдебно-медицинска експертиза и деонтология. Изданието „Медицинският деликт“ дава обширна и детайлна информация, която е от изключителна полза не само за юристи, но и за нас – лекарите работещи като вещи лица в тази трудна материя. Чрез нагледното и неутежнено съдържание на книгата, всеки работещ в системата на здравеопазването може значително да повиши както собствената си сигурност, така и тази на пациентите, които обслужва и на колегите си с които реализира всяка здравна дейност.

Горещо бихме препоръчали книгата на всеки заинтересован, а при интерес от ваша страна бихме инициирали и съвместни дискусии по проблемите на детското здравеошпазване от гледна точка на Медицинският деликт.

Изказваме специална благодарност към авторката – адв. Мария Шаркова за енергичните усилия и блестящия резултат, реализиран чрез „Медицинският деликт“ и се надяваме да можем да работим съвместно и в бъдеще!

С уважение
Ръководството на Клиниката по Детска анетсезиология и интензивно лечение при УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“

Проф. Д-р Надежда Гаврилова
Доц. Д-р Румяна Андонова
Д-р Благомир Здравков

Проф. Д-р Надежда Гаврилова, Доц. Д-р Румяна Андонова, Д-р Благомир Здравков