Преминете към основното съдържание

„Погасителна давност. Актуална съдебна практика“


Формат
Присъствено
Продълж.
8 ч.

Начало
28 септември 2024, 09:30


Край
28 септември 2024, 17:30


Място
гр. Видин

„Погасителна давност. Актуална съдебна практика“

Съвместно с АК Видин

Лектор

Проф. дн Стоян Ставру - адвокат от САК

Проф. дн Стоян Ставру - адвокат от САК

Стоян Ставру завършва висше образование във Юридическия факултет на Софийския университет през 2002 г., където впоследствие придобива и образователна степен магистър по социална и юридическа психология... Вижте повече