Преминете към основното съдържание

Минали обучения

"Погасителна давност. Актуална съдебна практика"
Присъствено

гр. Созопол, хотел "Вила лист"

"Погасителна давност. Актуална съдебна практика"
„Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път“
Присъствено

гр. Благоевград, ул. "Полк. Димов" 1, партер, зала на АК Благоевград

„Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права...
"Дружество с променлив капитал"
Присъствено

гр. Велико Търново

"Дружество с променлив капитал"
"Промени в НК и НПК"